T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” ‘ye istinaden, İşletmelerin TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorunluluğu bulunmaktadır. Yine Bakanlıkça yapılmış duyuruya istinaden sadece benzin istasyonlarının, muafiyet içermeleri durumunda 6 ayda bir yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşlarından muaf raporu almaları zorunlu hale getirilmiştir.